Uczelniany Samorząd Studencki

Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Dębowa 7, 80-204 Gdańsk,
tel/fax: (058) 349 13 03,
uss@gumed.edu.pl, www.studenci.gumed.edu.pl